Híreink

8230 Balatonfüred,
Iskola utca 2.

87/343-188, 30/690-7558
fekete.istvan.alt.iskola@gmail.com

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulók beíratására az alábbi időpontokban kerül sor:

2024. április 18-án és 19-én 8.00órától 17.00 óráig.

A beíratáshoz szüksége dokumentumok:

- Letölthető dokumentumok:

- Nyilatkozat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 72. § (1a) bekezdése alapján
- Nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatáshoz
- Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa,
- nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról,
- szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiratkozásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya, illetve állandó tartózkodási kártya,
- nyilatkozat arról, hogy a szülő/törvényes képviselő valamelyik bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika tantárgy oktatást igényli gyermeke számára.

2023-2024-es tanév

 

A 2023-2024-es tanévben tanulóink létszáma 18 fő.

 

Osztályaink

osztályok

1.      2. mosztály

2.      5. osztály

6. 7. 8. osztály

létszámok

8 fő

3 fő

4 fő

osztályfőnök

Hajdúné Babos Katalin

Szalainé Tóth Évba

Vaszily István

napközis nevelő

Horváth Mihály

Zsille Vanessa

Zsille Vanessa

nevelést-oktatást segítő munkatárs

Kovács Erika

Litkey Eszter

Herczegné Kötél Csilla

 

 

Egy tanuló magántanulóként teljesíti tankötelezettségét.

2 gyermek fejlesztő foglalkozásokon vesz részt.

 

 

Iskolánk nyitva tartása: 7-18 óráig

  1. A nevelési – oktatási intézményt egészséges, tünetet nem mutató tanuló látogathatja.
  2. Az oktatásban – nevelésben az intézmény működésében csak egészséges, tünetmentes dolgozó vehet részt.
  3. A szülő/ gondviselő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn.
  4. Kérjük a hozzátartozókat az iskola területén maszk viselésére. A jelenlegi intézkedési terv alapján a szülő/gondviselő az intézménybe nem léphet be.
Bővebben: Intézkedési terv