Híreink

8230 Balatonfüred,
Iskola utca 2.

87/343-188, 30/690-7558
fekete.istvan.alt.iskola@gmail.com

Az EGYMI 2019/20-as tanévben vált intézményegységgé és csatlakozott a Balatonfüredi Fekete István Általános Iskolához. Előtte 2017/18- 2019-/20-as tanévben az utazó gyógypedagógusi szolgálat munkaközösségként működött.

Székhely intézményünk Balatonfüreden, az Iskola utca 2-ben található, amely szegregált gyógypedagógiai intézmény és enyhe fokban értelmileg sérült- tanulásban akadályozott- gyermekeket nevel-oktat, illetve olyan középsúlyos értelmileg sérült diákokat, akik integrálhatóak.

Ellátási körzetünk a Balatonfüredi Tankerület által működtetett oktatási intézmények, Balatonfüredtől Tapolcán át egészen Sümegig. Összesen 17 általános iskolában, 1 gimnáziumban és 1 szegregált gyógypedagógiai intézményben vagyunk jelen.

2018-ban 140 tanulóval és 6 fő utazó gyógypedagógussal kezdtük az utazó gyógypedagógusi szolgálatot, 2021-ben már 333 fő SNI tanulót látunk el 12 fő teljes állással, 1 fő félállással és 6 fő óraadóval.

Nagy utat jártunk be négy év alatt. Ezalatt fel kellett építeni egy működő szervezetet és meg kellett győznünk a szakmailag támogatott intézmények vezetőit arról, hogy számukra is segítséget jelent az EGYMI működése. El kellett készíteni az intézményegység stratégiai dokumentumait (pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát) és a különböző a gyógypedagógusi munkához kötődő dokumentumokat (pl. egyéni fejlesztési terv sablonjai, értékelési, adminisztrációs dokumentumok, szülői nyilatkozatok, stb)

Megalakulásunkkor a kollégákkal közösen fogalmaztuk meg jövőképünket, alakítottuk  ki Értékrendünket és erre alapoztuk Küldetésnyilatkozatunkat. (a honlapon megtalálható).  Éves munkaterveink erre épülnek. Tavaly egyik kollégánk rokona tervezett számunkra egy EGYMI logót, ami kifejezi azt, amiben hiszünk – óvó kezek a gyerek körül, aki mosolyog, mert elégedett az életével, boldogan éli meg gyerekkorát:  

A tanulókkal kapcsolatos feladataink (a közösen kialakított Értékrendünkből kiemelve):

 

  1. Tanulásszervezés, feltételek megteremtése számukra, ahol saját tempójukban hozzájuk igazodva kibontakozhatnak, fejlődhetnek képességeik.
  2. Tudatosan vegyenek részt a tanulási folyamatokban.
  3. Legyenek aktív tagjai a közösségnek, érezzék magukat biztonságban.
  4. Kapják meg az egyéni igényeknek megfelelő magas színvonalú ellátást.
  5. Érdekképviselet
  6. Reális énkép, önismeret, segítségnyújtás és igénylés szükség szerint.
  7. Proszociális viselkedés kialakítása.

Az integrációban és szegregációban nevelt-oktatott SNI-s tanulóink részére évről évre szervezünk valamilyen közös alkalmat, ahol megmutathatják magukat, tehetségüket. Ez több mint egy verseny, hiszen a találkozás mellett a fő hangsúly a sikerélmény közös ünneplésén van. Így szerveztünk meg területi rajzversenyt, szavalóversenyt, majd a Ki mit tudot?, ami sajnos a karantén miatt elmaradt. Idén meseíró-pályázatot hirdettünk meg.

Ezenkívül célunk még a Balatonfüredi Tankerülethez tartozó összes integrált SNI tanulóval foglalkozó gyógypedagógus/pedagógus szakmai támogatása és szakmai kapcsolattartása is. Ezért hoztuk létre az EGYMI Szakmai Műhelyt, melynek programjaira mindig szeretettel várjuk a szakmailag támogatott intézményekben dolgozó és érdeklődő kollégákat is.  Szép számmal voltunk pl. az autizmusról, az Alapozó terápiáról, diszkalkuliáról, beszédészlelésről, diszlexiáról szóló előadásokon. Ilyenkor jobban megismerhetjük a szakma rejtelmeit, valamint a különböző szakterületeket is,  ezenkívül rengeteg gyakorlati tapasztalatot is gyűjthetünk. Tavaly egy szakmailag támogatott intézmény Önkormányzati pályázata révén a balatonfüredi szülőknek tartottunk előadássorozatot.

A többségi pedagógusoknak, szülőknek sérülésspecifikus kiadványokat írtunk az autizmusról, ADHD-ról, diszlexiáról, diszkalkuliáról, idegen nyelv tanításáról, tanulásmódszertanról. Ezek a honlapon megtalálhatóak.

Az érzékenyítés témakörében olyan, a másság elfogadását célzó óravázlatokat készítettünk, melyeket pedagógusok és osztályközösségek szemléletformálásához bármikor felhasználhatunk. Nem csak elméleti, de gyakorlati foglalkozásokat is tartunk egymásnak, egy-egy általunk hasznosnak vélt eszközt, játékot is bemutatunk ilyenkor.

Már a kezdetekkor is megfigyelhető volt a kollégák közti szoros együttműködés, valamint a megfelelő kommunikáció, ez a segítő, támogató, barátságos légkör a mai napig jelen van.  Ezt az együttműködést segíti a kéthetente megtartott online-értekezlet, amely során megvitatjuk az aktuális kérdéseket, az esetleges felmerülő problémákat és feladatokat. ( Ezt a fajta találkozást a pandémia eredményezte, nagy könnyebbség, hogy utazás nélkül, értekezhetünk távolabb élő munkatársainkkal.) Minden évben csapatépítés céljából kirándulást szervezünk, illetve a karácsonyt megünnepeljük közösen (tavaly online team keretében mindenki hozott egy-egy szép verset  vagy gondolatot).